پایگاه خبری تحلیلی عصر ما
یک لیوان آب صرفه جویی؛ همراه با مافیا!!

یک لیوان آب صرفه جویی؛ همراه با مافیا!!

لابد چندباری تبلیغ مصرف کمتر آب را دیده و یا خوانده اید، تبلیغی که میگوید یک لیوان آب کمتر و ...؛ فقط اشاره کنم که این موضوع یک لیوان کمتر آب خوردن و قصه صرفه جویی مردمی که فقط لیوان آبی به دست دارند؛ قصه ای است برای سرپوش نهادن بر کل فاجعه!.حقیقت این است ...

  • تاریخ انتشار خبر : یکشنبه ۲۰ اسفند, ۱۳۹۶ - ۱۸:۵۴ | تعداد نظرات : ۰ نظر | ارسال کننده : سردبیر