پایگاه خبری تحلیلی عصر ما
تاریخ؛ قرائت یا توهم!!

تاریخ؛ قرائت یا توهم!!

وقتی همه چیز ایدئولوژیک میشود، تاریخ هم بی نصیب نمی‌ماند، از ویژگی نگاهی اینچنین، دیدن به شکل صفر و صدی است، آنچه امروزمان بدان مبتلاست همین ایدئولوژیزه کردن همه ابعاد اجتماع است، دانش به طور عمومی شاید یکی از مهمترین قربانی در قربانگاه ایدئولوژی است، حتی دانش تجربی که بر پایه امر ملموس و قابل ...

 • تاریخ انتشار خبر : دوشنبه ۲۰ فروردین, ۱۳۹۷ - ۰۷:۲۳ | تعداد نظرات : ۰ نظر | ارسال کننده : سردبیر
 • یک لیوان آب صرفه جویی؛ همراه با مافیا!!

  یک لیوان آب صرفه جویی؛ همراه با مافیا!!

  لابد چندباری تبلیغ مصرف کمتر آب را دیده و یا خوانده اید، تبلیغی که میگوید یک لیوان آب کمتر و ...؛ فقط اشاره کنم که این موضوع یک لیوان کمتر آب خوردن و قصه صرفه جویی مردمی که فقط لیوان آبی به دست دارند؛ قصه ای است برای سرپوش نهادن بر کل فاجعه!.حقیقت این است ...

 • تاریخ انتشار خبر : یکشنبه ۲۰ اسفند, ۱۳۹۶ - ۱۸:۵۴ | تعداد نظرات : ۰ نظر | ارسال کننده : سردبیر
 • حکایت آنکه گفت می توانیم و می شود!

  حکایت آنکه گفت می توانیم و می شود!

  چرا نمی شود؟خدا مرگش بدهد هر کس می گوید نمی شود، احمدی نژاد گفت می شود و شد، گفت دکل غیب شود و شد، گفت می توانیم و کرد، گفت تورم را معکوس می کنیم و شد.گفت می توانیم و دیدیم که می توانیم با شوربا گذران عمر کنیم، می توانیم در فقدان دارو زنده ...

 • تاریخ انتشار خبر : سه شنبه ۱۲ اردیبهشت, ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۴ | تعداد نظرات : ۰ نظر | ارسال کننده : سردبیر