پایگاه خبری تحلیلی عصر ما
تاریخ؛ قرائت یا توهم!!

تاریخ؛ قرائت یا توهم!!

وقتی همه چیز ایدئولوژیک میشود، تاریخ هم بی نصیب نمی‌ماند، از ویژگی نگاهی اینچنین، دیدن به شکل صفر و صدی است، آنچه امروزمان بدان مبتلاست همین ایدئولوژیزه کردن همه ابعاد اجتماع است، دانش به طور عمومی شاید یکی از مهمترین قربانی در قربانگاه ایدئولوژی است، حتی دانش تجربی که بر پایه امر ملموس و قابل ...

  • تاریخ انتشار خبر : دوشنبه ۲۰ فروردین, ۱۳۹۷ - ۰۷:۲۳ | تعداد نظرات : ۰ نظر | ارسال کننده : سردبیر