پایگاه خبری تحلیلی عصر ما
 • کد خبر : 80924
 • تعداد نظرات : ۰ نظر
 • تاریخ انتشار خبر : ۲۴ دی, ۱۳۹۶ - ۱۶:۵۱
 •   

  ضرورت گذار از مدیریت تک قومی به فراقومی در خوزستان!

  هویت ملی در درجه اول زاییده ی محیط جغرافیایی سرزمین مادری هر ملتی است و عامل اصلی هویت و بقاء هر ملتی را دلبستگی و تعلق‌خاطر به سرزمین مادری تشکیل می دهد. اینجاست که هیچ حکومتی نباید قومی را به عنوان صاحب اصلی سرزمین تلقی نماید . زیرا در چنین مواقعی آسیب‌پذیری دفاع از سرزمین […]

  هویت ملی در درجه اول زاییده ی محیط جغرافیایی سرزمین مادری هر ملتی است و عامل اصلی هویت و بقاء هر ملتی را دلبستگی و تعلق‌خاطر به سرزمین مادری تشکیل می دهد. اینجاست که هیچ حکومتی نباید قومی را به عنوان صاحب اصلی سرزمین تلقی نماید . زیرا در چنین مواقعی آسیب‌پذیری دفاع از سرزمین در مواقع خطر و تهدید جدی داخلی و خارجی خود را بوضوح نشان خواهد داد.وابستگی مکانی هر قومی بخشی از هویت آن قوم است.لذا  مستلزم نگاهی خاص ،منصفانه وفراقومی در مدیریت  می باشد.مدیریت در استان خوزستان باتوجه به وجود اقوام مختلف مسئولیت سنگینی می باشد تصمیم گیری ها ،تعاملات اداری وحتی شخصی یک مدیر با نگاه قومی  آسیب های جبران ناپذیری سبب خواهد شد مهمترین این آسیب ها بشرح ذیل می باشد.

  ۱-احساس از خودبیگانگی :کشور ما از دیرباز مهد تمدن ومعاشرت مسالمت آمیز خیلی از نژادها واقوام می باشد که در طول تاریخ هر کدام به نحوی خدمات چشمگیری در تاریخ پرافتخار کشور عزیزمان ارائه نموده اند وهمه ی اقوام خود را سهامدار قدرت ،تاریخ وفرهنگ کشور خود می دانند.لذا هرگونه تبعیض در امور فرهنگی ،سیاسی واجتماعی در بین اقوام زمینه را برای وطن گریزی واز خودبیگانگی مهیا می نماید.

  ۲-شکاف قومی:کمرنگ شدن یا نادیده گرفتن نمادهای قومیت ها ویا توجه به یک قومیت خاصی در نظام تعلیم وتربیت رسمی وغیر رسمی و رسانه های ملی سبب گسستگی بین اقوام می گردد، چه بسا این گسستگی وشکاف با هدف دفاع از موجودیت خود، بستری مناسب برای نفوذ افکار ناسیونالیستی می گردد.

  ۳-تعارض قومی : احساس بیگانگی یک قوم در بین اقوام سبب فعالیت های شدید درون قومی می گردد بصورتی که طعم تمام فعالیت های فرهنگی ،سیاسی واجتماعی را قومی تلقی می نماید ودائم خود را در رقابت باقومیت های دیگر احساس می نماید تعارض ورقابت قومی به یکی از معضلات  اصلی استان تبدیل شده است .

  سعید پور عبداللهی

  برچسب ها :